Zákaznická podpora: Po-Čt 7:30 - 16.00, Pá 7.30 - 14.00 +420 602 362 477

Obchodní podmínky

1. Objednávka zboží

• Objednávat můžete přes internetový obchod, email, telefonicky případně osobně u nás na prodejně.
• Po dokončení objednávky Vám přijde poděkování s potvrzením přijetí objednávky, a to na Vámi uvedený e-mail.
• každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých              nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené        pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny naší advokátní kanceláři  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.       
• Zboží je expedováno dle dodacích podmínek uvedených u konkrétního zboží, pokud není dohodnuto jinak.
• Ceny jspou uvedeny včetně DPH a jsou konečné.
 
2. Práva a povinnosti prodávajícího
 
• CSP PLUS s.r.o, Rudoleckého 910/6, 66902 Znojmo, Ičo: 28303911 Dič: CZ28303911 ( dále jen prodávající )
• Prodávající vyhotový objednávku dle specifikace zákazníka a odešle ji na adresu zákazníka 
• Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to hlavně  pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
• Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit, stane – li se plnění nemožným a nedohodne – li se s kupujícím na novém plnění.
• Veškeré osobní údaje poskytnuté při registrace jsou důvěrné a prodávající má povinnost registrovaného zákazníka vymazat z registru, jestliže o to písemně požádá.
 
 
3. Práva a povinnosti kupujícího
 
• Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
• Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu včetně poštovného. Kupující má právo, pokud se nejedná o upravené zboží na přání kupujícího, zrušit odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14 od doručení. 
• každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Pokud nebude objednávka zaslaná na dobírku zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých              nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 200,- Kč. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené        pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou postoupeny naší advokátní kanceláři  k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených.   
 
4. Bezpečnost a ochrana informací
 
• Veškerá data kupujícího, sdělena při objednávkách zboží, jsou považována jako důvěrná a nebudou se poskytovat třetí osobě s vyjímkou partnerů zajištujících distribuci a platební styk, kterými mohou být např. banky, pošta, dopravní společnost apod.
• Používáním internetového obchodu kupující výhradně souhlasí se shromažďováním a používáním informací o jeho osobě a nákupech.
• Provozovatel prohlašuje, že s osobními údaji kupujícího bude nakládáno v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů a budou použity pouze pro interní potřebu k obchodním účelům.
• Používáním internetového obchodu kupující výhradně souhlasí se zasíláním informačních emailu a obchodních zdělení.
• Kupující má právo odmítnout zasílání informačních emailu a obchodních zdělení a to písemnou formou.
 
5. Dodání zboží

• Dodávky veškerého zboží se řídí dodacími podmínkami.
• Místem plnění je adresa kupujícího uvedené ve formuláři objednávky, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné. 
• Prodávající se zavazuje dodat zboží v co nejkratší možné době, po doručení platné objednávky do jeho elektronické schránky, případně po převzetí objednávky v tištěné podobě (poštovní zásilka).
• Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O delší dodací lhůtě je povinen prodávající kupujícího neprodleně informovat. Nedodá-li prodávající zboží ani v prokazatelně stanovené přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit. 
 

6. Zrušení objednávky

• Kupující může zrušit objednávku do 24 hodin po odeslání přes internetový obchod bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce.
• Po této lhůtě a v jiných způsobech objednání nelze od smlouvy odstoupit a ani vrátit zboží zpět prodávajícímu, jestliže se jedná o zboží upravené podle přání kupujícího.
• U zboží neupraveného podle přání je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, a to bez udání důvodu - v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000. 
• V takovém případě je kupující povinen:
1. o tom nejprve řádným písemným způsobem informovat prodávajícího s uvedením objednávky, data nákupu a případným číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
2. poté nepoužité a nepoškozené zboží se všemi prodejními doklady (kopiemi) o koupi zaslat na své náklady v (původním nepoškozeném obalu, kompletní včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd., ) na adresu prodávajícího.
3. pokud jsou tyto podmínky splněny, prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu kupujícímu na jeho účet a to do 14 dní od zpětného převzetí zboží. 
 

• Vrácené zboží je kupující povinen zasílat výhradně doporučeně a pojištěné, prodávající neručí za jeho případnou ztrátu či poškození.  Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží zaslány prodávajícím složenkou na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. 
• V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět - zrušení objednávky ze strany prodávajícího. 
• Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1. zboží se již nevyrábí nebo nedodává
2. zboží je momentálně doprodáno
3. Kupující nepřevzal předchozí objednávku nebo opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4. Kupující objednal akční zboží které je podmíněno další objednávkou jiného zboží. Vždy je to u zboží napsáno.
 

• V případě, že tato situace nastane, se prodávající zavazuje, že bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). 
• V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a to do 30 dní od odstoupení od smlouvy


7. Členství v klubu darkyspotiske.cz

 

Každý uživatel služeb darkyspotiskem.cz starší patnácti let má nárok na členství – uživatelský účet natěchto stránkách a to za podmínky registrace uživatele, při pravdivém a přesném uvedení všech požadovaných informací. Pokud bude zjištěno, že podmínky registrace nebyly naplněny, je společnost CSP PLUS s.r.o. oprávněna členství takového uživatele okamžitě bez dalšího zrušit.

Členství na darkyspotiskem.czz je volně přístupné každé osobě starší 15 let, která se zaregistruje a uvede  pravdivě a přesně všechny povinné informace (včetně platné e-mailové adresy) a obdrží unikátní uživatelské jméno (platnou e-mailovou adresu) a heslo. 


8. Odpovědnost za uchování Vašeho soukromí

Každý uživatel stránek darkyspotiske.cz s uživatelským účtem je povinen uchovávat v tajnosti přístupové jméno a heslo, stejně jako zabezpečit svůj počítač způsobem vylučujícím jeho zneužití třetí osobou k užití služeb darkyspotiskem.cz. Uživatel je plně odpovědný za veškerá jednání uskutečněná prostřednictvím jeho uživatelského účtu.

Jste zcela odpovědní za uchování svých přístupových informací k darkyspotiskem.cz  jako je zejména  přístupové jméno a heslo, stejně jako jste odpovědní za zabezpečení Vašeho počítače tak, aby jej nemohla zneužít třetí osoba k jednání na darkyspotiskem.cz pod Vaším uživatelským účtem. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za veškerá jednání, která proběhnou na darkyspotiskem.cz prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, tedy i za všechna případná porušení těchto Pravidel.

Dále Vás důrazně upozorňujeme, abyste si sami chránili své soukromí tím, že vždy pečlivě zvážíte informace, které se rozhodnete umístit a zveřejnit.